Valiot


Käyttövaliot

FIN KVA FIN MVA EK3 HK3 JK3 BH Ewex Don Dimperi synt. 1999
FIN KVA HK3 EK3 JK3 VK1 BH Ewex Emilia Wilen synt. 2002
FIN KVA SchH3 VK3 JK1 Gangster Wokkel v d Bielshoeve, synt. 1990
FI KVA VK3 EK3 HK2 JK2 BH Kotitontun Arhippa, synt. 2006
FIN KVA HK2 VK3 Naavaparran Rhododendron, synt. 1988
FIN KVA HK3 Snadi Jagger, synt. 1997
FI KVA IP3 BH Ellinora v d Vlaamse Boef synt. 2005
FI KVA VK3 EK2 JK2 HK1 Kotitontun Darra synt. 2012
FI KVA FH2 JK3 Hauwaskan Deborah synt. 2011

Muotovaliot, bouvierit

(vaatimuksena näyttelytulosten lisäksi avoimen luokan tulos palveluskoirakokeessa)

FI MVA IP3 JK1 BH Peikkonevan Kaarlenvaltikka synt. 2009
FI MVA HK2 BH Sida-ya von der Eysa synt. 2009
FIN MVA JK2 Bovenop Maxwell Smart, synt. 1997
FIN MVA JK3 TK1 BH Bovenop Unikosan, synt. 2003
FIN MVA PAJÄ AVO1 Cliffans Aranda, synt. 1985
FIN KVA FIN MVA EK3 HK3 JK3 Ewex Don Dimperi synt. 1999
FIN MVA JK3 Harmless Merry Making synt. 1991
FIN MVA JK2 Kowhai Dizzy Gillespie, synt. 1995
FIN MVA PAJÄ AVO3 TOKO VOI Kwispel Cesare synt. 1982
FIN MVA TOKO AVO V-84 Kwispel Cincerella, synt. 1982
FIN MVA JK2 Mörrimöykyn Dooris, synt. 1986
FIN & S MVA JK2 Mörrimöykyn Gunnar, synt. 1988
FIN MVA JK2 BH Mörrimöykyn Soma, synt. 2003
FIN MVA JK2 Mörrimöykyn X-Treme, synt. 1996
FIN MVA JK2 TK1 BH Mörrimöykyn Zuzi, synt. 2007
C.I.B FIN MVA, SE MVA, DK MVA, POHJ MVA, FH2, IP1 Peikkonevan Lady Likusteri, synt 2011
FIN MVA JK2 Running Bear Early Girl, synt. 1991
FIN MVA VK2 Sarol Leonardo, synt. 1995
FIN MVA HK3 JK2 Snadi Submarine, synt. 1991
FIN MVA JK2 Stimulus Anoeska, synt. 1989
FIN MVA JK2 Stimulus Cowboy, synt. 1993
FI MVA JV-14 JK2 BH Boufort Burning Love, synt. 2013
FI MVA PUVEPAPAN UNELMA SÄLEIKKÖ omistaja Taija Mäkelä, synt. 2015

Muotovaliot, ardennienkarjakoira

(vaatimuksena näyttelytulokset)
POHJ MVA FI MVA DK MVA EE MVA LV MVA NO MVA LT MVA SI MVA CZ MVA BALT MVA IT MVA LT JMVA LV JMVA HR MVA EE JMVA BALT JMVA BALTJV-13 HeJW-13 HeW-13 PMJV-13 JV-13 SEV-13 SEJV-13 MV-14 LTJV-14 LVV-14 TLNW-14 BALTV-14 EEV-14 EUV-14 TLNW-15 EEV-15 MV-15 LVV-15 BALTV-15 NOV-15 Hasenhirsch Alpha, synt. 2012

Kansainväliset muotovaliot

C.I.B C.I.E HK1 BH NO & SE MVA JV-05 Sarol Tornado, synt. 2005
C.I.B FIN MVA, SE MVA, DK MVA, POHJ MVA, FH2, IP1 Peikkonevan Lady Likusteri, synt 2011

Kansainväliset näyttelyvaliot

C.I.E. Bandeloos Dapper Dan, synt. 2012
C.I.E Doctor Pepper V.D. Duca Vallei, synt. 2007
C.I.E EE JMVA Exåress XO Sarol, synt. 2010
C.I.E EE JMVA Fanny Van De Kuanyhoeve, synt. 2006
C.I.E EEJV-14 BALTV-15 TLNW-17 Mörrimöykyn Aamurusko, synt. 2013
C.I.E IT MVA SEV-15 RIGAW-15 V-15 LVV-16 PMV-16 Mörrimöykyn Anaconda, synt. 2013
C.I.E HeJW-13 SEV-13 SEJV-13 EEJV-14 V-14 HeW-14 EEV-15 HeW-15 V-15 PMV-15 LVV-16 Mörrimöykyn Aragorn, synt. 2013
C.I.E DK MVA KBHV-07 PMV-07 V-08 PMV-09 V-10 SEV-07 PMV-11 Mörrimöykyn Ulriikka, synt. 2004
C.I.E HeW-10 EEV-11 Mörrimöykyn Ånglek, synt. 2009
C.I.E SEV-13 TLNW-14 Mörrimöykyn Åona, synt. 2009
C.I.E TLNJW-13 TLNW-13 SEJV-13 HeW-14 Mörrimöykyn Östrid, synt. 2012
C.I.E. V-11 Sarol Dirty Harry, synt. 2009
C.I.E V-09 HeW-10 Sarol Electra, synt. 2008
C.I.E DK & NO MVA PMJV-05 V-06 EUJV-06 BALTJV-06 KBHV-07 V-07 V-08 EEJV-06 EEV-06 Sarol Tailfeather, synt. 2005
C.I.E, BALT & LT & EE & LV & BY & NO & DK MVA, BALT & EE & LV & LT VMVA, JV-05 EEV-11 EEV-14 EEV-15 EEVV-14 EEVV-15 TLNVW-13 TLNVW-14 TLNVW-15 TLNV-15 BYVV-13 BALTVV-13 BALTVV-14 BALTVV-15 NOVV-13 HeVW-13 HeVW-14 HeVW-15 HeW-15 PMVV-13 VV-13 VV-14 VV-15 LTVV-14 LVVV-14 MVV-14 DKVV-14, BH AD KK1 TK1 RTK1 RTK2 Sarol Tootsie, synt. 2005
C.I.B C.I.E HK1 BH NO & SE MVA JV-05 Sarol Tornado, synt. 2005
C.I.E LV MVA LV JMVA EE JMVA Sarol Vanilla Wow, synt. 2013
C.I.E LT MVA JV-13 BALTV-17 ENZO LYNN V.RIJN EN IJSSELLAND, synt. 2012
C.I.E Mörrimöykyn Åmar, synt. 2009
C.I.E EE MVA LV MVA LT MVA BALT MVA BY MVA LTV-17 LVV-17 V-17 LTV-18 BANDELOOS DIRTY DIANA, synt. 2012
C.I.E EEV-16 BRILAND’S MODESTY BLAISE, synt. 2013
C.I.E EE MVA LV MVA LT MVA BALT MVA LV JMVA EE JMVA TLNJW-16 TLNW-16 EEJV-16 LVJV-16 TAIL ADVENTURER CADILLAC, synt. 2015
C.I.E EE MVA LV MVA LT MVA BALT MVA BY MVA BALTV-18 V-18 BANDELOOS BILLIE JEAN, synt. 2012
C.I.E FI KTV BREZEL VON DER RUPPY omistaja Marjaana Lohivirta, synt. 2014
C.I.E EE MVA LV MVA LT MVA BALT MVA EE JMVA JV-17 HeJW-17 PMJV-17 SAROL ONE OF THE BEST omistaja Jenny Kira, synt. 2016
C.I.E EEV-19 PUVEPAPAN PUMPERNIKKELI, synt. 2017

Tottelevaisuusvaliot

FIN TVA Naavaparran Ran-Tan-Plan, synt. 1988
FIN TVA VK2 Naavaparran Ronja-Riiviö, synt. 1988
FIN TVA Naavaparran Tuomenmarja, synt. 1990
FI TVA Kotitontun Adalmiina, synt. 2006

Vesipelastusvaliot

FI VPVA Seonse Öinen Anelma-Äimä, synt. 2011

Koiratanssivaliot

HTM Brezel von der Ruppy, synt. 2014